In Memoriam

IMG_5932
thumbnail_Tiny

In memoriam: Tiny van der Heijden 19-8-1949 - 29-8-2017

In memoriam

Tiny van der Heijden

19-8-1949            29-8-2017

Vandaag bereikte ons het droeve bericht dat één van onze leden  na een ziekbed In alle rust is overleden.

Tiny was  één van onze leden van het eerste uur en was dus bijna vijftig jaar lid van onze vereniging. Wij hebben Tiny in die periode leren kennen als een actief lid waar men altijd een beroep op kon doen. Hij heeft dan ook in vele commissies gezeten en toen het bestuur destijds in een onderbezetting dreigde te geraken heeft Tiny hoogstpersoonlijk andere leden zo ver gevonden om samen met hem toe te treden tot het bestuur. Als bestuurslid was Tiny toen  zeer nauw betrokken met de bouw van vele carnavalswagens. Hij trok de kar, heeft vele uren in de bouwhal doorgebracht en wist met zijn enthousiasme ook andere leden weer naar de bouwhal te lokken.  Met zijn altijd cynische opmerkingen had hij vaak de lachers op zijn hand en was het zeker geen straf om met hem samen te werken..

Er is in die tijd ook menig eerste prijs behaald in de optocht. Tiny was daar  trots op maar liep er niet mee te koop. Nadat Tiny met vervroegd pensioen kon begon het toch weer te kriebelen en is hij weer met de dagploeg gaan bouwen.  Helaas heeft hij daar veel te kort van mogen genieten. Eerst werd zijn geliefde Greet ziek en na haar  overlijden dacht hij weer meer  tijd te krijgen voor zichzelf, kinderen en kleinkinderen.  Helaas sloeg al snel het noodlot bij hem zelf toe en bleek al snel dat hij een oneerlijke strijd tegemoet ging.

Wij willen Tiny bedanken voor zijn jarenlange tomeloze inzet, zijn humor en gewoon voor het feit dat we Tiny zolang, doch  veel te kort, als lid in ons midden mochten hebben.

Wij wensen de kinderen, kleinkinderen en familie heel veel sterkte om dit verlies te verwerken